تربیت بدنی در سال 1320 به دو بخش تربیت بدنی آموزشگاه*ها زیر نظر وزارت فرهنگ و ورزش دستجات آزاد و پیشاهنگی زیر نظر انجمن ملی تربیت بدنی واگذار شد.
در گذر سال*ها در این ساختار همیشه متغیر، باز هم تغییراتی پیش آمد و در سه بخش مجزا یعنی سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم، کمیته ملی المپیک و شورای ورزش بانوان متمرکز شد.

در آن زمان وزارتخانه*ها و سازمان*های مختلف کشوری و لشگری مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشاورزی و تعاون روستایی و ارتش و شهربانی و ژاندارمری هر یک فعالیت*هایی را در زمینه تربیت بدنی و ورزش آغاز کرده بودند.

در سال 1350 سازمان تربیت بدنی با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزیری شکل قانونی تر و مستقل*تری به خود گرفت و از این پس در استان ادارات کل تربیت بدنی و هیئت*های ورزشی عهده*دار امور تربیت بدنی و ورزش در مرکز سازمان تربیت بدنی فدراسیون*های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناظر بر فعالیت*های ورزشی شدند.

در سال 1353 به لحاظ برگزاری این بازی*ها مجموعه ورزشی آزادی احداث شد و به تناسب گسترش روزافزون ورزش و بنا به ضرورت توجه به اصول علمی تربیت بدنی و ورزش که در دنیای غرب به سرعت رو به تکامل و پیشرفت بود به تدریج مدارس و دانشکده*های تربیت بدنی شکل گرفتند.

حضور مرتب تیم*های ورزشی در دوره*های مختلف از جمله بازی*های المپیک و موفقیتی که در برخی از رشته*های ورزشی مثل کشتی و وزنه*برداری نصیب قهرمانان ایران شد زمینه ساز گسترش علاقه مردم به ورزش شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تربیت بدنی و ورزش نیز مثل بسیاری از زمینه*های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی شد و اخلاق و فرهنگ اسلامی معیار سنجش*ها در تمامی زمینه*های تربیت بدنی و ورزش قرار گرفت.

در آغاز توجه به تعالیم اسلام، روایات و احادیثی از پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و دیگر ائمه اطهار و رهبران، اندیشمندان و دانشمندان اسلامی چراغ فرا راه مسئولین ورزشی نهاد و با جستجو در متون علمی، فرهنگی، اسلامی زمینه*های توسعه فرهنگ اسلامی در تربیت بدنی و ورزش فرهم گردید.

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت مقوله تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره مردم، بر لزوم توسعه آن در بین آحاد مردم تأکید کرده است، به گونه*ای که برای گسترش ورزش، تشکیلاتی شامل: سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون*ها و هیأت ورزشی، تربیت بدنی وزارتخانه*های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، نیروهای مسلح و … شکل گرفته*اند.

از جمله مهمترین وظایف این تشکیلات ورزشی، فراگیر کردن ورزش و ایجاد زمینه لازم برای تحقق برنامه ورزش برای همه است.

سرانجام این سازمان در سال 1390 با سازمان ملی جوانان ادغام شد و وزارت ورزش و جوانان تشکیل