مسابقات ملی المپیاد ورزشی ایرانیان، مسابقاتی است که همه ساله در رشته*های مختلف برگزار می*شود
این مسابقات تحت نظر شورایعالی المپیاد و در استان*های مختلف کشور برگزار می*شود.

مسابقات ملی المپیاد ورزشی ایرانیان در رده مسابقات رسمی رشته*های مختلف ورزشی است و طبق مقررات فدراسیون*های مربوطه اجرا می*شود و دارای بالاترین ارزش مسابقات رسمی در رده*های سنی برگزار شده داخل کشور است.

در این مسابقات به ورزشکاران هر استان که به موفقیت*هایی نائل می*شوند نشان و حکم داده می*شود و برای ثبت آنها جداولی تنظیم می*شود تا در پایان هر دوره حفظ و توسط رسانه*ها به اطلاع عموم برسد.

برخی از اهداف مسابقات ملی المپیاد ورزشی ایرانیان:

حضور ورزشکاران نوجوان و جوان کشور در رقبتی سالم و سازنده
نهادینه شدن تفکر دستیابی به مدال
افزایش سطح آگاهی مربیان و داوران
افزایش آگاهی، سطح عملکرد و کارائی ورزشکاران
ارتقاء جایگاه ورزش ایران در بازی*های آسیایی و المپیک