انجمن* نویسندگان*، خبرنگاران* و عکاسان* ورزشی ایران* تشکیلاتی*است* فرهنگی*، علمی*، تخصصی*، غیرسیاسی*، غیرانتفاعی*، که* با هماهنگی کمیته* ملی المپیک* جمهوری اسلامی ایران* تأسیس* شده* است*.
این انجمن با هدف، ایجاد تشکل* و توسعه* تفاهم* و تعاون* متقابل* در بین* خبرنگاران* ورزشی*، تبادل* افکار و بررسی شیوه*های مناسب* مطبوعاتی*، تبیین* و تبلیغ* تأثیرات* ورزش* در پیشگیری از ناهنجاری*های اجتماعی و حفظ* سلامتی افراد جامعه*، حمایت* از حقوِق مشترک* انسانی*، صنفی و مدنی اعضای انجمن*، افزایش* دانش* ورزشی و حرفه*ای اعضا، ارتباط* و بسط* همکاری و احترام* متقابل* بین* انجمن* و دیگر مجامع* و اتحادیه*های بین*المللی ورزشی، و حمایت* و تقویت* طرح*ها و برنامه*های سازنده* و اصولی ارگان*های ورزشی کشور، تشکیل شده*است.در حال حاضر سید عبدالحمید احمدی، منوچهر زندی، صدرالدین کاظمی، پرویز زاهدی، حسن شهسواری، علی رئیسی، عزیزالله طاعتی، خسرو والی*زاده، و جهانگیر کوثری از فعالان با سابقه مطبوعات ورزشی هدایت این انجمن را بر عهده دارند.انجمن نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران، تعامل خوبی با مجامع ورزشی جهانی دارد. از سال 81 منوچهر زندی به عضویت هیئت رئیسه انجمن جهانی نویسندگان ورزشی درآمده و از سال 85 به*عنوان نائب رئیس این انجمن جهانی[aips] مشغول فعالیت است و دکتر عبدالحمید احمدی رئیس فعلی این انجمن نیز در آبان*ماه 1385 در سیزدهمین دوره کنگره انجمن ورزشی*نویسان آسیا، به*عضویت هیئت رئیسه انجمن نویسندگان و عکاسان ورزشی آسیا[aspu] در آمد و به عنوان نایب رئیس انتخاب شد.