فدراسیون تیراندازی در سال 1337 تاسیس شد و از سال 1342 در مسابقات جهانی شرکت کرد
در آن زمان بیشترین نفرات تیرانداز از مسئولین ارتش بودند و در طی 14 سال شرکت مداوم در مسابقات جهانی چندین*بار به مقام اول و نایب قهرمانی دست پیدا کردند.

در سال 1372 تیم ملی تیراندازی ایران در مسابقات تیر اندازی بین*المللی جام جهانی کره شمالی شرکت کرد و مقام سوم تیمی را به دست آورد و مدال برنز دریافت کرد.

در آن سال رکورد تفنگ بادی توسط نصرت الله مختاری به میزان 17 نمره افزایش پیدا کرد.

مسابقات تیر اندازی غرب آسیا در سال 1376 با شرکت کشور های قرقیزستان، ترکمنستان، قطر، کویت و ایران در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.