ورزش > همگانی - همشهری آنلاین:
توپ*های تمرینی امروزه به یک وسیله رایج مورد استفاده برای انجام ورزش*های بدنی درآمده*اند.
انواع متفاوت این توپ*ها می*توانند به صورت یک ابزار ساده باعث تنوع برنامه روزانه ورزشی شما شوند، و برای تقویت تنه، بهبود وضعیت قرارگیری بدن و کمک به افزایش توان فرد برای پایداری و تعادل به کار روند.

توپ*های تمرینی به شما امکان می*دهد، تمرین*ها را با شدت بیشتری انجام دهید و بدن*تان را در معرض چالش قرار دهید. برای مثال "توپ تعادلی" برای انجام تمرین*های برای تقویت توانایی حفظ تعادل به شما کمک می*کنند یا "توپ پزشکی" یک ابزار ساده است که با افزودن وزن به انجام تمرین*های قدرتی برای تقویت عضلات کمک می*کند. برخی از توپ*های ورزشی نیز برای ماساژ مورد استفاده قرار می*گیرند.

ممکن است در حین انجام یک حرکت از چند توپ استفاده کنید. برای مثال در حالیکه روی توپ تعادلی به پشت دراز کشیده*اید و حرکت "کرانچ" برای تقویت عضلات شکم را انجام می*دهید، یک توپ پزشکی را به سمت یار ورزشی*تان پرتاب کنید. یا در حالیکه روی توپ تعادلی نشسته*اید یک توپ ماساژ را زیر پای*تان هم قرار داده باشید.

انواع توپ*های تمرینی

توپ*های پایداری (توپ*های تعادلی): این توپ*ها ممکن است برای تمرین*های قدرتی، تعادلی یا انعطاف*پذیری به کار روند. قطر این توپ*ها از 55 تا 75 سانتی*متر متفاوت است. برخی از این توپ*ها نسبت مقاوم به پارگی هستند و برای استفاده در خانه*هایی که بچه کوچک دارند، توصیه می*شوند. یک نوع توپ پایداری به نام توپ "بوسو" مانند یک توپ از نیمه بریده شده است که یک سطح صاف و یک سطح گرد دارد.
توپ*های پزشکی: توپ*های وزن*داری هستند که وزن*شان از یک تا شش کیلوگرم متفاوت است. این توپ*ها برای تمرین*های قدرتی، انعطاف*پذیری و تعادلی به کار می*روند.
توپ*های ماساژ: این توپ برای تکنیکی به نام "غلتاندن بدن" به کار می*روند، که در آن انعطاف*پذیری با ماساژ دادن به خود ترکیب می*شود. قطر این توپ*ها از 15 تا 25 سانتی*متر است.
توپ*های دست*درمانی: توپ*های دست*درمانی توپ*های با قطر 4.5 سانتی*متر هستند که برای تمرین دادن به دست و انگشتان طراحی شده*اند.