دیدارهای دوستـــانه ملی.................................................. .......... .....Friendly International Matches


کاستریکــــــــا - ژاپـــــــــــــــن

ساعت 05:30 صبح از :

beIN Sports 13 HD

#######
مکـــزیک - بوسنی و هرزگویــن

ساعت 06:00 صبح از :

شبکه ورزش سیما

#######
الجزایـــــــــــر - رومانــــــــــــی

ساعت 20:30 از :

beIN Sports 2 France / HD
beIN Sports 2 / HD
beIN Sports 14 HD

#######
هلنـــــــــــــــد - ولـــــــــــــــــز

ساعت 23:00 از :


Digi Sport 1 (Hun) / HD
ESPN 2 Caribbean
L'Equipe 21 / HD
Nuvolari
OTE Sport 2 / HD
Polsat Sport Extra / HD
Sport 1 Germany / HD
Sport 2 Israel
شبکه ورزش سیما

#######
مجارستــــــــان - آلبـــــــــــانی

ساعت 23:00 از :

Duna TV / HD
SuperSport 2 HD DigitAlb

#######
انگـــــــــــلیس - اکــــــــــــوادور

ساعت 23:30 از :

beIN Sports 1 France / HD
beIN Sports 9 HD
beIN Sports 11 HD
beIN Sports 13 HD
beIN Sports 15 HD
Digi Sport 2 (Hun) / HD
Kanal Türk
OTE Sport 1 / HD
Sky Calcio 1 / HD
Sky Sport 1 Italy / HD
Sky Super Calcio / HD
شبکه سوم سیما

#######
ایتالیـــــــــــا - لوکــــــــزامبورگ

ساعت 23:30 از :

beIN Sports 3 / HD
beIN Sports 12 HD
Rai 1
Rai 3 Africa
Rai Sport 1 (پخش مجدد - ساعت 01:30 بامداد پنجشنبه)

#######
ایسلنــــــــــد - استونـــــــــــی

ساعت 23:45 از :

؟؟؟؟؟؟

#######
آرژانتیـــــــن - ترینیداد و توباگـــو

ساعت 02:30 صبح پنجشنبه از :

beIN Sports 1 France / HD
beIN Sports 6 / HD
beIN Sports 12 HD
beIN Sports 13 HD
beIN Sports 15 HD
Sport 1 Israel / HD
شبکه سوم سیما