[مهمان گرامی با عرض پوزش لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
مرحله نیمه نهایی [مهمان گرامی با عرض پوزش لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
[مهمان گرامی با عرض پوزش لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.] - [مهمان گرامی با عرض پوزش لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
ساعت 23:15 به وقت [مهمان گرامی با عرض پوزش لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.] و [مهمان گرامی با عرض پوزش لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
ساعت 23:45 به وقت [مهمان گرامی با عرض پوزش لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
شبکه های پوشش دهنده این رویداد ورزشی به صورت رایگان(لیست متفاوت با سایت نجم ست):
italia1
-Hotbird 13°E-11373 H 29900 -FTA
----------------------------------------
ORTB
-Eutelsat 5°W -12690 V 27500 -FTA
----------------------------------------
TV ZIMBO
-Eutelsat 10°E -10760 V 2480 -FTA
----------------------------------------
OBN
-Eutelsat 16°E -11262 H 30000 -FTA
-Eutelsat 16°E -11304 H 30000 -FTA(DVB-S2
----------------------------------------
EDT
-Eutelsat 3.1°E -12715 H 18907 -FTA(DVB-S2
----------------------------------------
Idman Azerbaycan
-AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss
SID:000B
Biss key:34 53 45 CC 34 53 45 CC
----------------------------------------
Rah e Farda TV
-Express 53°E -11052 H 2530 -FTA
-Turksat 42°E -11988 H 2222 -FTA
----------------------------------------
RTS Deux
-Hotbird 13°E -11526 H 27500 -Via2.3(SSR/SRG
*RTS Deux HD
-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via2.3(SSR/SRG)(DVB-S2
RSI La 2
-Hotbird 13°E -11526 H 27500 -Via2.3(SSR/SRG
*RSI La 2 HD
-Hotbird 13°E -12399 H 27500- Via2.3(SSR/SRG
SRF Zwei
-Hotbird 13°E -12399 H 27500 -Via2.3(SSR/SRG
*SRF Zwei HD
-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via2.3(SSR/SRG)(DVB-S2
----------------------------------------
STV1
-Astra 23.5°E -11836 H 27500 -CW(SkyLink
CT Sport
-Astra 23.5°E -12525 V 27500 -CW(SkyLink
----------------------------------------
DUHOK
-NSS 57°E -11188 V 1774 -FTA(DVB-S2
----------------------------------------
Negaah TV
-Yahsat 52.5°E- 11785 H 27500 -FTA
-Afghansat 48°E-11231 V 27500 -FTA
----------------------------------------
Tolo TV
-Yahsat-52.5°E-11785 H 27500 -FTA
-Afghansat 48°E-11231 V 27500 -FTA
----------------------------------------
*IRIB TV3
-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss(DVB-S2
-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2
-Arabsat 20°E -3964 R 30000 -FTA/Biss(DVB-S2)(C-Band
----------------------------------------
Armenia TV (Region
-Eutelsat 36°E -11107 V 3406 -Biss(DVB-S2
----------------------------------------
Rustavi 2
-Turksat 42°E -11472 H 23450 -FTA/Biss
SID:0005
HEX Key:DB A5 45 C5 FD E3 62 45